Reindalen
Reindalen

Reindalen hører til Syltefjorddalen naturreservat * Syltefjorden naturreservat opprettet i 2006. Fredninga skal bevare et tilnærmet urørt elvenært lauvskogsområde samt en sidedal med kalkrasmark. *. Sidedal til Syltefjorddalen, Båtsfjord, Finnmark.

Dato tatt: 09-Jul-2007